Dergårdsparken

Ernst Rosén utvecklar Dergårdsparken som en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerum. Med en variation av bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler vill vi bidra till ett levande och hållbart centrum. Dergårdsparken blir en trygg, trivsam och grön oas i ett växande Lerum.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan. Planen beräknas bli antagen under 2021. Först därefter kan det bli aktuellt med att påbörja bostadsproduktion.

För aktuell information hänvisar vi till Lerums Kommun – Dergårdsparken

Kontakt

031-739 19 42
tomas.gustafson@ernstrosen.se