Asphöjden

Asphöjden är ett nytt kvarter längs Åsenvägen i Lerum.

Vi har valt att pausa arbetet med projektet Asphöjden med anledning av den föränderliga marknaden som råder just nu. Internt ser vi även över projektet och dess utformning. I och med detta har vi även valt att pausa projektets webbplats och möjligheten att göra en intresseanmälan.

Aktuell information kommer att publiceras här
när vi vet mer om projektet.

Kontakt

031-739 19 42
tomas.gustafson@ernstrosen.se