Prästgårdsängen

Prästgårdsängen är ett bostadsområde i stadsdelen Örgryte i Göteborg som ägs, utvecklas och förvaltas av Örgryte Bostads AB. Ernst Rosén är en av fem delägare. I dagsläget består området av tre fastigheter från 1965 med totalt 442 lägenheter samt ett antal verksamhetslokaler.

Bostadsområdet planeras att förtätas och utökas med cirka 440 nya lägenheter. För aktuell information hänvisar vi till www.prastgardsangen.se

Kontakt

031-739 19 42
tomas.gustafson@ernstrosen.se