Götaleden

Ernst Rosén är en av exploatörerna som är med och utvecklar centralområdet med fokus på hyresrätter och bostadsrätter. Vi som utvecklar platsen tillsammans med staden har ambitionen att området skall bli välkomnande för både besökare och för de som arbetar där. Man når Centralen på fem minuter och Västlänkens station på några få minuter.

Bebyggelsen på Götaleden kommer att bestå av både kontor, bostäder, restauranger och affärer. Det kommer att bli en tät och pulserande plats där ambitionen är att många människor, från när och fjärran skall mötas.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan.

För aktuell information hänvisar vi till Göteborgs Stad – Bebyggelse på Götaleden

Kontakt

031-739 19 42
tomas.gustafson@ernstrosen.se