Björnekulla

Partille kommun fortsätter växa och har som ambition att nå befolkningsmålet på 40 000 invånare. För att nå dit satsar kommunen hårt för att möta både dagens och framtidens behov. I centrala delarna av Partille äger Ernst Rosén och två andra fastighetsägare ett markområde. Målsättningen är att utveckla markområdet och till en ny centrumnära stadsdel som stärker kopplingen över E20.

Arbetet med en fördjupad översiktsplan pågår.

För aktuell information hänvisar vi till Partille Kommun – Partille Södra Centrum

Kontakt

031-739 19 42
tomas.gustafson@ernstrosen.se