Miljöredovisning 2016

Nu kan du ta del av 2016 års miljöredovisning. Vi arbetar ständigt för att utveckla våra arbetssätt för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan och skapa ett långsiktigt miljöarbete. Här kan du ta del av årets uppföljning av miljömålen.