Lokalenkät 14 april

Vi vill gärna veta vad ni som hyr lokal hos Ernst Rosén tycker. I april genomför vi därför en enkätundersökning tillsammans med AktivBo.

Vid senaste enkäten 2014 fick vi pris för bästa resultat, nu ser vi fram emot att höra vad ni tycker igen.