Kontakt

Huvudkontor

Postadress: Box 135, 401 22 GÖTEBORG
Fakturadress: Separat adress för fakturor läs mer i, Fakturainformation Så här skickar du fakturor till oss eller kontakta Kristina som du hittar under kontaktpersoner.
Besöksadress: Stampgatan 20, 411 01 GÖTEBORG
Telefon: 031-80 60 80, vid verkligt akuta problem efter 16 ring Securitas 010-470 53 00.
Öppettider: vardagar 08.30-12.00 och 13.00 – 16.00. 

Kontaktpersoner

Kundansvariga bostad nås per telefon mellan kl. 8.30-10.00.

Din Boendeserviceexpedition hittar du här.

Kundservice frågor
Kundansvariga & koordinator
031-80 60 80
Hyror
Vid frågor beträffande din hyra
031-80 60 80
Helena Selander
Kundansvarig ombyggnads­projekt bostad
031-739 19 07
Marie Mikkelsen
Kundansvarig Lokaler
031-739 19 25
Shamim Mehraban
Företagskunder
031-739 19 21
Caroline Johansson
Koordinator Kund
031-80 60 80
Agneta Löfman
Kundansvarig
031-80 60 80
Jessica Bengtsson
Marknads- & Kommunikationschef
031-739 19 00
Jenny Hallberg
HR-ansvarig
031-739 19 01
Patrik Öberg
Ekonomichef
031-739 19 43
Marina Wiklund
Redovisningschef
031-739 19 22
Kristina Lindell
Leverantörsfakturor
031-739 19 03
Anneli Börjesson
Controller
031-739 19 23
Pernilla Klingström
Kundansvarig
031-80 60 80
Anna Eliasson
Kontorsansvarig
031-739 19 41
Jan Enedahl
Förvaltare
031-739 19 14
Johan Östling
Förvaltare
031-739 19 09
Jens Lundén
Förvaltare
031-739 19 24
Johan Söderqvist
Projektledare Fastighetsförvaltning
031-739 19 40
Anders Darrell
Projektledare
031-739 19 06
Pia Nummedal
Projektutvecklare
031-739 19 29
Tomas Gustafson
Ansvarig Projektutveckling
031-739 19 42
Annika Ahl Åkesson
CFO/Business Controller
031-739 19 17
Johan Rosén
Koncernchef
031-739 19 08
Linda Pettersson
VD
031-739 19 18

För boende idag och imorgon