Kontakt

Hantverksteam och Trivsel & Trygghetsansvarig

Här är våra hantverkare och trivsel & trygghetsansvariga som är runt i våra hus.
Du når dem via din Boendeserviceexpedition eller fastighetsansvarig.

Kent Eliasson
Snickare

Sonny Hildén
Kakelsättare

Annika Andersson
Trivsel & Trygghetsansvarig

För boende idag och imorgon