Kontakt

Hantverksteam

Här är våra hantverkare som är runt i våra hus.
Du når dem via din Boendeserviceexpedition eller fastighetsansvarig.

Kent Eliasson
Snickare

Sonny Hildén
Kakelsättare

För boende idag och imorgon