Kontakt

Hantverksteamet

Här är vårt hantverksteam och städansvarig som utför arbeten i våra hus.
Du når dem via ditt Boendeservicekontor eller fastighetsansvarig.

Kent Eliasson
Snickare

Peter Gustavsson
Snickare

Sonny Hildén
Plattsättare

Annika Andersson
Städansvarig

För boende idag och imorgon