Johan Eriksson – ny VD för Ernst Rosén

Johan Eriksson efterträder Thomas Lundh som VD på fastighetsbolaget Ernst Rosén den 1 september 2017. Idag är Johan VD på byggbolaget Flodéns, ett helägt dotterbolag i Ernst Rosén-koncernen.

”Johan har vi lärt känna väl under hans tid på Flodéns och sett vad han tillsammans med alla medarbetare har uträttat. För den fortsatta utvecklingen i koncernen känns det väldigt bra att få med Johan som ny VD och vi känner en trygghet i att Ernst Rosén kommer att vidareutvecklas väl under hans ledning.

Thomas stora personliga engagemang och omtanke för medarbetare och kunder under tolv år som VD hos oss på Ernst Rosén har varit starkt bidragande till vår utveckling och ligger samtidigt till grund för bolagets framtid. Med sina trettio års erfarenhet ser vi det som en tillgång att Thomas fortsätter vara kvar i koncernen och arbeta med styrelseuppdrag”, säger Reine Rosén styrelseordförande Ernst Rosén.

”Att få möjligheten att representera och verka i ett så genuint och etablerat företag som Ernst Rosén ser jag verkligen fram mot. I uppdraget kommer jag att arbeta med en helhet och bredd i Ernst Roséns verksamheter kombinerat med ett nära samarbete i organisationen”, säger Johan Eriksson.

Johan Rosén och Per Rosén, fjärde generationens ägare, behåller sina nuvarande operativa roller i bolaget.

I april blev det klart att Ernst Rosén återigen är ensam ägare av Flodéns och bolaget är nu ett helägt dotterbolag i koncernen. Flodéns har en stark och lönsam utveckling och kommer fortsätta verka som ett oberoende byggbolag.