Lokalfolder

Oavsett om du är hyresgäst hos oss idag eller skall flytta in så hittar du en hel del bra information i Lokalfolder webb

Avtal

Hyresvillkoren för din lokal finns i ditt hyresavtal. Har du frågor kring ditt avtal, hör av dig till kundansvarig på kontoret, tel. 031–80 60 80.

El

Vanlig kontorsel ansvarar alltid hyresgästen för. Glöm inte att nyteckna eller säga upp elabonnemanget vid in- och avflyttning. Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi för att spara energi och minska vår miljöpåverkan.

E-faktura eller Autogiro

Nu kan du ansluta dig till e-faktura om du hyr bostad, lokal eller garageplats hos Ernst Rosén. Ett enkelt och miljövänligt alternativ till de hyresavier som vi skickar ut. Du får med andra ord en elektronisk faktura skickad direkt till din internetbank. Du ansöker om detta via din internetbank.

Så här gör du:

Gå in på din internetbank och fyll i en ansökan om att ansluta dig. Om du inte hittar Ernst Rosén så sök på bara Ernst. E-fakturan skickas normalt ut kvartalsvis, dvs 4 gånger per år. Betala din hyra som vanligt tills du ser e-fakturan i internetbanken.

Vill du inte längre ha e-faktura så avanmäler du detta på din internetbank. Har du autogiro är det viktigt att du avslutar detta i samband med att du ansöker om e-faktura så att inte hyran dras dubbelt.

Väljer du hellre Autogiro gör så här:

Vill du hellre ansluta dig till Autogiro så innebär det att pengarna automatiskt överförs från ditt bankkonto till oss, samma dag som hyran förfaller till betalning. Om du bestämmer dig för att betala hyran via autogiro, gäller ditt medgivande till dess det sägs upp, eller tills du flyttar (säger upp ditt hyresavtal).

Du får fortfarande dina hyresavier där hyresbeloppet framgår samt att den betalas via autogiro. Se bara till att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, näst sista vardagen i varje månad. Du ansöker via din internetbank.

Försäkring

Glöm inte att teckna separat försäkring för din lokal. Läs igenom hyresvillkoren noggrant och se vem som ansvarar för till exempel glasrutor och entréer.

Hyresbetalning

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Om du inte har fått någon avi eller har tappat bort den, hör av dig till kontoret på telefon 031-80 60 80 så hjälper vi dig.

Om du betalar hyran på annat sätt än med den förtryckta avin, ska inbetalning ske till Plusgiro 425947-9. Ange följande:

• Objektsnummer samt lokalens gatuadress.
• Vilken månad betalningen gäller för
• Innehavarens namn och adress, om inbetalningen görs av någon annan.

Källsortering

I de flesta av våra fastigheter finns möjlighet att källsortera normalt kontorsavfall. Kontakta fastighetsansvarig i ditt område för att få reda på vad som gäller i den fastighet där du hyr. På återvinningscentralerna i Göteborg gäller särskilda regler för företag.

Läs mer under här.

Ohyra

Om du upptäcker ohyra i lokalen ska du omedelbart anmäla detta till Anticimex på telefon 031–742 26 20 och glöm inte att ange Ernst Rosén som referens med försäkringsbolaget Nordeuropa. På Anticimex hemsida, www.anticimex.se, kan du läsa mer om deras tjänster och få tips om vad man ska vara uppmärksam på.

Skyltar, belysning och markiser

Du som är lokalhyresgäst ansvarar själv för de skyltar, belysningar och markiser som hör till lokalen. Tänk på att det i vissa fall krävs byggnadslov för skyltar. kontakta oss alltid om du vill sätta upp en skylt eller markis.

Uppsägning

Information om uppsägningstiden finns att läsa i villkoren på hyresavtalet.
Uppsägningen ska vara skriftlig och undertecknad av firmatecknaren för bolaget. Det gör du enklast genom att fylla i en särskild punkt, ”Överenskommelse om avflyttning”, i ditt hyresavtal. Skicka in din uppsägning till Ernst Rosén AB, Box 135, 401 22 Göteborg.
Glöm inte att ange adress, ditt eget telefonnummer och mailadress så att vi kan kontakta dig.

Har du frågor, är du välkommen att kontakta oss.