BRIS för unga

Ernst Rosén stödjer Bris arbete för att alla barn skall få en god jul. Till BRIS kan du som barn ringa eller chatta om du behöver en vuxen att snacka med.