Beviljat rivningslov på Oscars, Marstrand

Den 15 februari beviljade Kungälvs kommun rivningslovet för Oscars på Marstrand. Rivningslovet är en viktig del i processen för Ernst Rosén att uppföra ett 20-tal nya bostäder med en publik del i markplan.

Ernst Rosén äger fastigheten sedan 2004 och ser positivt på det beviljade rivningslovet. Detta gör att planerna för nya bostäder på platsen nu kan fortsätta. Redan innan Ernst Rosén köpte fastigheten var byggnaderna i ett så pass dåligt skick att de inte gick att bevara. Efter rivningen vill vi återuppföra byggnader som speglar historien med ett 20-tal nya bostäder och en publik del i markplan.

”För oss är det viktigt att värna om Marstrands historia när vi går vidare i processen. Det är med varsam hand som vi vill ta Oscars in i framtiden och visa stor respekt för befintlig arkitektur på ön” säger Cecilia Andersson, chef för projektutveckling på Ernst Rosén.

När rivningen av fastigheten skall ske är en fråga som det nu planeras för, och det kommer att ske i samråd med Kungälvs kommun.